Ačko-travel.sk - všeobecné obchodné podmienky ( VOP )

Pred zakúpením dovolenky si nezabudnite prečítať VOP1.Úvod
Ačko - travel.sk, s. r.o.
so sídlom Ľ. Ivana 682/14, 934 05 Levice
IČO: 43897495
DIČ: 2022521138
IČ DPH: SK2022521138
(ďalej len CA)    je cestovnou agentúrou v súlade so zákonom č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“ alebo „Zákon o zájazdoch“)
Ačko-travel je autorizovaný predajca zájazdov cestovných kancelárií (ďalej len CK), s ktorými má podpísanú riadnu zmluvu o obchodnom zastúpení. CA nevie v čase objednávania zájazdu zákazníkom, či je daný zájazd voľný, alebo nie, preto si vyhradzuje právo na zamietnutie objednávky. CA si vyhradzuje právo na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom prepisovaní zájazdu do databázy serveru.

2.Objednávky
Každý návštevník nášho servera si môže objednať ktorýkoľvek z ponúkaných zájazdov, alebo aj viac zájazdov pre prípad, že by hlavný objednaný zájazd bol obsadený. Ak zákazník neuvedie v poznáme inak, CA určuje prioritu objednávkam podľa toho, v akom poradí boli objednávky zaslané.
CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky i bez odpovede zákazníkovi:
ktoré neobsahujú správne telefónne číslo,
prípadne sú neúplné.
objednávky zaslané od zákazníka, ktorý niekoľko krát po sebe neuhradil zálohu za predchádzajúce objednávky

3.Rezervácia
Po prevzatí objednávky CA vykoná rezerváciu objednaného zájazdu. Po úspešnej rezervácii, je zákazník informovaný elektronicky (email, SMS) a sú mu následne zaslané pokyny na úhradu, záväzná objednávka, ako aj všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len VOP ) cestovnej kancelárie, ktorá organizuje objednaný zájazd. Rezervácia je len na určitý čas a záväznou sa stáva až po uhradení zálohy respektíve celej sumy.
V prípade neúspešnej rezervácie CA spravidla preverí, či objednaný objekt nemá v ponuke aj iná CK, ktorej ponuka nie je zachytená v elektronickom obchode a pošle novú cenovú kalkuláciu zákazníkovi na schválenie, prípadne si dohodne so zákazníkom iné riešenie.

4.Platba
Po potvrdení záväznej objednávky zákazník zaplatí 50% zálohy z celkovej ceny zájazdu a doplatok spravidla 1 mesiac pred odchodom na dovolenku. ( V niektorých prípadoch 46 dní pred odchodom )
Pri objednávke menej ako 1 mesiac pred odjazdom, sa platí celá suma objednaného zájazdu. Platenie zálohy i doplatku je nutné zaplatiť vždy na účet CA a to prevodným príkazom z účtu zákazníka, alebo vložením na účet CA v pobočke príslušnej banky, alebo poštovou poukážkou. Zákazník si ako doklad o platbe musí ponechať výpis z účtu, prípadne doklad o zaplatení vydaný bankou, alebo poštou. Od CA dostane už len informatívny e-mail, že platba nabehla na účet CA úspešne. V prípade, zájazdu na Last moment, alebo objednávky tesne pred odchodom, je CA oprávnená požiadať zákazníka, aby platbu vykonal priamo na účet príslušnej CK.
Úhradou zákazník potvrdzuje súhlas s podmienkami zájazdu, ako aj so znením objednávky a dáva súhlas, že sa oboznámil so VOP príslušnej CK a súhlasí s nimi. Úhrada nahrádza podpis zákazníka na objednávke.
V prípade, že CK organizujúca zájazd z nejakých objektívnych príčin rezerváciu nepotvrdí, zákazníkovi bude jeho záloha bezodkladne vrátená a zmluva sa nepovažuje za uzatvorenú.

5. Doklady k vycestovaniu
Potrebné doklady - vouchery, letenky apod. dostane zákazník od CA, alebo príslušnej CK. Závisí na termíne a na krajine, ktorú chce zákazník navštíviť. Pokyny na cestu CK zasielajú spravidla týždeň pred odjazdom a letenky sú zákazníkovi dodané až pred odletom na letisku.

6. Zájazdy na vyžiadanie
U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najprv u partnera CK (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu hneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa záloha vždy vracia v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.

7. Storno podmienky
Storno podmienky sa riadia storno podmienkami príslušnej CK, u ktorej bol zájazd rezervovaný a zaplatený.
CA si sama žiadne storno poplatky neúčtuje.

8. Reklamácie
Reklamáciu k Vášmu zájazdu je potrebné zaslať písomne, v ideálnom prípade ešte pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený delegátom CK, fotografie, atď. Všetko je nutné zaslať doporučene na adresu spoločnosti Ačko – travel.sk, s.r.o., Holubyho 2, 934 01 Levice, alebo na e-mail: info@ackotravel.sk.
CA je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a taktiež nemá na starosti riešenie ich reklamácie. Po obdržaní Vašej reklamácie ju ihneď zasielame usporiadateľovi zájazdu, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť zo zákona stanovenej lehote.

9. Osobné údaje
Spoločnosť Ačko – travel.sk, s.r.o. prehlasuje, že všetky Vaše osobné údaje považuje za dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu. S osobnými údajmi našich zákazníkov je v spoločnosti narábané v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov.


Dovolenka cez internet

Kontaktujte nás

 
Call centrum: +421 905 811 360
E-mail: info@ackotravel.sk