Ekonomické služby

   Ekonomické služby mimo cestovného ruchu zabezpečuje Ing. Jana Virágová s dlhoročnou praxou s agendou UPSVaR, ako aj so spracovaním účtovnej a personálnej agendy.

Zriaďovanie chránených dielní a chránených pracovísk v rámci zákona o službách zamestnanosti

    - poskytujeme poradenstvo pri vytváraní chránenej dielni/pracoviska a pri zamestnávaní občanov so ZP
    - zabezpečujeme dokumentáciu a komunikáciu s UPSVaR a RUVZ
    - vypracujeme žiadosť a po schválení príspevkov zabezpečíme následnú dokumentáciu s poskytovateľom príspevku

Dotácie zamestnávateľom na uchádzačov o zamestnanie v rámci zákona o službách zamestnanosti

    - poskytujeme poradenstvo pri výbere dotácií na zamestnancov spolufinancované s prostriedkov EU
    - vypracujeme žiadosť a po schválení príspevkov zabezpečíme následnú dokumentáciu s poskytovateľom príspevku

Vedenie účtovníctva

    - jednoduché účtovníctvo
    - podvojné účtovníctvo
    - mzdy
    - personálna agenda

Služby a dokumentácia POZP a PO

    - vypracovanie a zabezpečovanie dokumentácie BOZP a PO
    - zisťovanie a posudzovanie pracovných úrazov
    - kontrola dodržiavanie bezpečnostných predpisov
    - prideľovanie a používanie OOPP
    - pravidelné preventívne kontroly prevádzok

Kontakt

   Ing. Jana Virágová
   Holubyho 2 ( v kancelárií Ačko-travel )
   +421 903 25 99 25

Kontaktujte nás

 
Call centrum: +421 905 811 360
E-mail: info@ackotravel.sk